• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Горди сме  и сме щастливи с 60 години история

1962 – 1964 г.

Група български лекари са изпратени на  специализация по акупунктура в Китай. Сред  тях е ст.н.с. д-р Мария Цекова. Те става пионер на медицинската акупунктуря в България и официално въвежда акупунктурата като лечебен метод в клиничната практика, в тогавашния Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия на Четвърти километър, гр. София. Д-р Мария Цекова дълги години завежда кабинет, а по-късно и Отделение по акупунктура към института. Прилагайки хилядолетната мъдрост на  иглотерапията в практиката си , тя е излекувала много пациенти. Под нейното вещо наставничество

1975 – 1976 г. завършват обучението си по акупунктура в Клиниката на 4-ти километър първите няколко български лекари.

1976 г.

Със заповед на Министъра на здравеопазването се разкриват кабинети по акупунктура към Клиниките по неврология, дерматология, вътрешни болести и физиотерапия на Медицинска академия, гр. София, както и в по-големите окръжни болници на страната.

1977 г.

Създава се секция по аупунктура към Българското научно дружество по неврология, оглавявана от доц. д-р Мария Цекова.

1977 г. се приема за рождена дата на медицинската акупунктура в България.

1983 г.

Град София е домакин на VІІІ Световен конгрес по акупунктура. По време на конгреса секцията по акупунктура се трансформира в самостоятелно Научно дружество по акупунктура.

В тези години  обучението по акупунктура  се провежда под формата на тримесечен основен курс към СДК на Медицинския университет в гр. София. В Клиниката по дерматология курсовете се водят от д-р Емил Илиев, а в Клиниката по неврология – от доц. д-р Росица Коцева. Те се превръщат дълбоко уважавани учители и ментори на  стотици български лекари, които завършват основния курс и получават  теоретични подготовка и практически умения по акупунктура на много високо равнище. Немалка част от тези лекари практикуват акупунктура по целия свят, разнасяйки славата на българската школа по акупунктура.     

1991 г.

Научното дружество по акупунктура се пререгистрира официално като Българско дружество по традиционна китайска медицина, под което име съществува и  активно работи и до днес. За Председател на БДТКМ е избран д-р Емил Илиев. Той заема този пост до 2017 година, когато става почетен председател, а на председателския пост е избрана д-р Силвия Еленкова, дългогодишен член на Управителния съвет на Дружеството и негов Зам. председател.

1993 г.

 Дружеството е домакин на Международен симпозиум на  ICMART.

1998 г.

БДТКМ, съвместно с Медицинската библиотека при Медицинския университет в гр. София започва публикуването на списание “Акурунктура“. И до момента списанието е единственото  периодично научно издание в областта на акурунктурата и свързаните с нея техники, издавано на български език.

Октомври 2007 г. След четиринадесетгодишна пауза  лекарите- специалисти по акупунктура в България се събират отново на голям научен форум- 4-ти Български  национален конгрес по акупунктура с международно участие в гр. София

2012 г. В  София при огромен успех се провежда 5-ти Юбилеен конгрес по акупунктура „50 години акупунктура в България“ с гост- лектори от 20 държави и над 200 участници.

Пълната програма на събитието може да изтеглите от тук

През м. юни 2016 г. Българското дружество по традиционна китайска медицина е главен организатор и домакин  на най- мащабния световен форум по  медицинска акупунктура- XVIII Конгрес на ICMART. За няколко дни София се  превръща в столица на акупунктурата и събира 286 участници от 38 държави, за да обменят научни възгледи и практически опит, да   разискват постиженията и демонстрират съвременните  доказателства за ефективността на акупунктурата.

 На Генералната Асамблея на ICMART по време на конгреса 2016 г., д-р Силвия Еленкова, тогавашен Зам. председател на Дружеството, е избрана за член на Борда на Директорите на ICMART. Вече три мандата тя е преизбирана и продължава да бъде Директор и Председател на Комисията по образованието.