• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Кои сме ние?

Българското дружество по традиционна китайска медицина е доброволна организация с идеална цел, обединяваща лекари, стоматолози, ветеринарни лекари и други медицински специалисти /асоциирани членове/ с интереси и професионална квалификация в областта на традиционната китайска медицина, главно акупунктурата, практикуващи в България.

Нашата мисия

Здравето и благополучието на хората е основна цел на всеки истински лекар. Движено от тази максима, Българското дружество по Традиционна китайска медицина  популяризира  и насърчава приложението на акупунктурата и свързаните с нея  методики, с цел оптимална превенция, лечение и поддържане на здравето на човека – в холистичен /цялостен/ план-така, както се разбира от източната медицина и философия.

  • Ние организираме и осъществяваме висококвалифицирано обучение по акупунктура на лекари и дентални лекари, отговарящо на съвременните изисквания и стандарти на медицинската наука и практика.
  • Грижим се непрекъснато до повишаваме нивото на професионални знания и умения на лекарите- специалисти по акупунктура и свързаните с нея техники. Организираме ежегодни обучения по акупунктура и допълващите я традиционни и модерни методи , под формата на семинари, тематични и практически курсове, научни конференции и конгреси.
  • Представляваме и защитаваме професионалните интереси на членовете на Дружеството.
  • Ние сме посланиците на акупунктурата сред академичната медицинска общност. Работим за интегрирането на този утвърден с хилядолетия практика лечебен метод, в университетското обучение по медицина и признаването му като медицинска специалност.
  • Осъществяваме връзки с правителствени институции и неправителствени организации в България и по света. Полагаме усилия да запознаем широката общественост с възможностите на акупунктурата и ползите от нея, чрез участие в различни форуми-беседи, срещи, фестивали, както и чрез присъствие в масмедиите.
  • Дружеството е активен член на Световната организация по медицинска акупунктура ICMART от нейното основаване през 1983 година. Членството ни дава възможност да поддържаме преки контакти с асоциациите по медицинска акупунктура от цял свят, обединяващи над 40 000 лекари, с университети по ТКМ и с други международни акупунктурни организации.
  • Вече 23 години съвместно с Медицинския университет в гр. София издаваме списание „Акупунктура“- единственото по рода си, предлагащо най- новите научни публикации по акупунктура, преведени на български език.