• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Редовни членове на Българското дружество по традиционна китайска медицина могат да бъдат всички лекари, стоматолози и ветеринарни лекари, завършили основен курс по акупунктура. Те са  вписани  в регистъра на Дружеството и имат правоспособност да практикуват акупунктура и свързаните с нея методи от ТКМ и съвременната медицина.

Колегите от всички медицински специалности без завършен основен курс по акупунктура, както и всички медицински специалисти с интереси в областта на ТКМ, са добре дошли да станат асоциирани членове на БДТКМ и да участват при специални отстъпки в  сбирките и обученията и всички форуми, организирани от Дружеството.


Редовни членове на БДТКМ

Три именаE-MAIL ГРАД
   
д-р Ангел Илиев Каяджиевangelkajadziew@abv.bgПловдив
д-р Анка Георгиева Христова-Сотирова anka.sotirova@gmail.com  София
д-р Анна Борисова Вълкова  anna_valkova@abv.bg Разград
д-р Алексей Николаевич Крякуловwarenik_bg@abv.bgТърговище
  д-р Борян Цанков Бужовbuzhov@gmail.comСофия
д-р Буряна Александрова Поцковаburiana211@gmail.com    София
д-р Валерий Евгениевич Шаколаvalerishakola@gmail.comВарна
д-р Васил Асенов Анастасовstareca_bg@abv.bgПанагюрище
д-р Венелин Кирилов Кьосевvkyosev@abv.bgШвейцария
д-р Владимир Георгиев Христовhristovdoc@mail.bgСофия
д-р Ганка Десковаganka.deskova@gmail.comРазград
д-р Григор Николов Григоров               grigorovgrigor20@gmail.comСофия
д-р Димитър Костадинов Арнаудовd_arnaudov59@abv.bgБургас
д-р Диян Цветанов Бадевdcbadev@abv.bgПлевен
д-р Дойка Динева Миховаmihova_md@yahoo.comСтара Загора
д-р Дончо Кирилов Лисийскиdlissiyski@gmail.comСофия
д-р Ева Диянова Бадеваeva.badeva@abv.bgПлевен
д-р Евгени Ликсовevgeni_liksov@abv.bgСофия
д-р Енчо Михайлов Еневdr.enev@gmail.comПловдив
д-р Златина Димитрова Георгиеваdr.z.ivanova@gmail.comСофия
д-р Ива Петрова Станковаmediva@abv.bgСофия
д-р Искра Борисова Пееваdoctorpeeva@yahoo.comСофия
д-р Йорданка Атанасова Стайкова-Пировскаorhideakatlea@abv.bgСтара Загора
д-р Красимир Николов Господиновdoctorgospodinov@abv.bg  Стара Загора
д-р Красимир Христов Желевkrassimir@shelev.de  Швейцария
д-р Лиляна Тодорова Донева вет. лекарlilivet_td@yahoo.com                 Стара Загора
д-р Любомир Костадинов Кайтазкиlukait@abv.bgСофия
д-р Людмила Цветанова Кьосева  dr.kyoseva@abv.bgСофия
д-р Людмил Тодоров Младеновmladenov.69@abv.bg  София
д-р Мариета Желева Станчеваm.jeleva@dir.bgПловдив
д-р Мая Лукановаmbal_elin_pelin@abv.bgЕлин Пелин
д-р Мая Тодорова Желеваm_t_jeleva@abv.bgСофия
д-р Милко Костов Господиновmkgosp@abv.bgКърджали
д-р Недка Милушева Добреваnmdobreva@abv.bgПловдив
д-р Неделина Христова Малчеваmalcheva.nedelina@gmail.com Стара Загора
д-р Нели Тодорова Димкинdimkin@doctor.bgВарна
доц. д-р Николай Димитров Димитровnikolaydd@abv.bgСтара Загора
д-р Николай  Димитров Ферфериевn_ferferiev@mail.bgБургас
д-р Николета Георгиева Георгиеваnicoleta.g@abv.bgСофия
д-р Ралица Валериева Маданскаi_ralica@yahoo.comСофия
д-р Роза Крумова Митреваroza.mitreva@gmail.comСамоков
д-р Светла Савоваtare1@abv.bg  Русе
д-р Светлин Петров Дошевsv.doshev@abv.bgСофия
д-р Силвия Петрова Еленковаdr.elenkova@abv.bgСофия
доц. д-р Соня Тотева Женковаdrtoteva@abv.bgСофия
д-р София Ангелова dr_angelova@abv.bgСофия
д-р Стоян Георгиев Димитровdrs.dimitrov@abv.bgСофия
д-р Стоян Йорданов Личевsskrejko@abv.bgСофия
д-р Таня Ракаджиеваdr.rakadjieva@abv.bgПловдив
д-р Христо Николаев Велиновhnvelinov@gmail.com    София
д-р Цецка Ангелова Кюсепашоваangelova288@abv.bgПловдив
д-р Цонка Савчева Савова-Костадиноваzsavova@abv.bgСофия
д-р Яна Желева Яневаya10_yaneva@abv.bgГермания
д-р Яни Любомиров Стефановyani_70@abv.bgВарна


Асоциирани членове на Сдружение БДТКМ

ИменаE-MAILград
Валентин Христов Великовvalentin76@abv.bgКаварна
Живко Хвойневji_hvo_do@abv.bgПловдив
Йордан Георгиев Янковyordanyankov@gmail.comИспания
Любов-Милени Петроваlyubovmileni@gmail.comСофия
д-р Олга Маринова Ставреваgreta1811@yahoo.com  София  
доц. д-р Стефан Венелинов Трифоновstefantrifonov@outlook.comПлевен
Яна Спасоваgreenyakini@gmail.comСофия