• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Българско Дружество по Традиционна китайска медицина/Bulgarian Society of TCM

Управителен съвет/BSTCM Board

 д-р Силвия Еленкова – Председател на БДТКМ

mob:+359888 506 164     
e-mail: dr.elenkova@abv.bg


д-р Людмила Кьосева – Секретар на БДТКМ

 Mob: +359 888 471 009                 

 e-mail: dr.kyoseva@abv.bg


д-р Борян Бужов – Касиер на БДТКМ

mobile: +359 893 426 796
e-mail: buzhov@gmail.com


д-р Ива Станкова- член на УС

mobile: +359899 121 341


д-р Дончо Лисийски- член на УС

mobile: +359 887741008
e-mail: dlissiyski@gmail.com


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

д-р Григор Григоров – Председател
моб. 0898 89 11 15
E-mail: grigorovgrigor20@gmail.com


д-р Нели Димкин – член на КК
E- mail: dimkin@doctor.bg
моб. 0888 535 551


доц. д-р Николай Димитров- член на КК
E- mail: nikolaydd@abv.bg
моб. 0886 334 559