• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

На тази страница са представени имената на членовете на Българското дружество по традиционна китайска медицина,които са правоспособни специалисти по акупунктура/иглотерапия/. За улеснение на пациентите имената на колегите са подредени според градовете,в които практикуват,по азбучен ред.

Допълнителна информация можете да намерите ако се свържете с Председателя или Секретаря на БДТКМ чрез нашите интернет адреси и телефони.

БУРГАС

д-р Димитър Арнаудов

д-р Николай Ферфериев

ВАРНА

д-р Нели Димкин

д-р Яни СтефаноВ

д-р Валерий Шакола

д-р Яна Янева

ЕЛИН ПЕЛИН

д-р Мая Луканова

ПЛЕВЕН

д-р Диян Бадев

ПЛОВДИВ

д-р Енчо Енев

д-р Мариета Желева

д-р Цецка Кюсепашова

д-р Ангел Каяджиев

д-р Таня Ракаджиева

д-р Стайко Тосев

РАЗГРАД

д-р Ганка Дескова

РУСЕ

д-р Светла Савова

СМОЛЯН
д-р Елмира Ставрева

СОФИЯ

д-р София Ангелова

д-р Васил Анастасов

д-р Борян Бужов

д-р Христо Велинов

д-р Георги Генов

д-р Григор Григоров

д-р Николета Георгиева

д-р Тодорка Георгиева

маг. Ваня Денчева Александрова

д-р Стоян Димитров

д-р Светлин Дошев

д-р Силвия Еленкова

д-р Мая Желева

д-р Емил Илиев

д-р Виолетка Икономова

д-р Любомир Кайтазки

д-р Венелин Кьосев

д-р Людмила Кьосева

д-р Петър Ковачев

д-р Стоян Личев

д-р Дончо Лисийски

д-р Евгени Ликсов

д-р Людмил Младенов

д-р Ивайло Николов

д-р Искра Пеева

д-р Евелина Петрова
д-р Марияна Радева

д-р Ива Станкова

д-р Цонка Савова

д-р Владимир Христов

д-р Анка Христова

СТАРА ЗАГОРА

д-р Николай Димитров

д-р Дойка Михова

ШВЕЙЦАРИЯ

д-р Красимир Желев