• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Списание „Акупунктура“ е издание на Централната медицинска библиотека на Медицински университет – София и  БДТКМ.Вече 24 години то е единственото научно списание за акупунктура, публикуващо на български език преводни, оригинални авторски статии и реферати, отразяващи най-новите научни доказателства за механизмите на действие на акупунктурата и разширяващите се сфери на приложението й.Списанието излиза в 2 книжки годишно.Цената на годишния абонамент е 14 лева.

По въпроси относно абонамента за списание „Акурунктура“ и публикации, молим да се свържете със Секретаря на Дружеството д-р Людмила Кьосева.на тел 0888471009.