• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

 

Списание „Акупунктура“ е издание на Централната медицинска библиотека на Медицински университет – София и  БДТКМ. Вече 26 години то е единственото научно списание за акупунктура, публикуващо на български език преводни, оригинални авторски статии и реферати, отразяващи най-новите научни доказателства за механизмите на действие на акупунктурата и разширяващите се сфери на приложението й. Списанието излиза в тираж 2 книжки годишно. Годишният абонамент е включен към членския внос с решение на ОС на БДТКМ.

По въпроси относно абонамента за списание „Акурунктура“ и публикации, молим да се свържете със Секретаря на Дружеството д-р Людмила Кьосева.на тел 0888471009.