• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Редовни членове на Българското дружество по традиционна китайска медицина могат да бъдат всички лекари, стоматолози и ветеринарни лекари, завършили основен курс по акупунктура. Те са  вписани  в регистъра на Дружеството и имат правоспособност да практикуват акупунктура и свързаните с нея методи от ТКМ и съвременната медицина.

Колегите от всички медицински специалности без завършен основен курс по акупунктура, както и всички медицински специалисти с интереси в областта на ТКМ, са добре дошли да станат асоциирани членове на БДТКМ и да участват при специални отстъпки в  сбирките и обученията, организирани от Дружеството.

При запитване може да получите справка с документите, необходими за кандидатстване за редовно или асоциирано членство.