• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

Преимущества на членството в БДТКМ

  • Ставате част от сплотена общност с повече от половин век традиции, състояща се  главно от лекари, специализирали в различни медицински области, обединени от влечението и интереса си към източните лечебни изкуства.
  •  Имате възможност да участвате в поне 3 редовните годишни сбирки и безплатни семинари за обмяна на опит между членовете на дружеството, обогатяване на знанията и повишаване на квалификацията.
  • Дружеството е единственото в България, което  предлага основен курс на обучение по акупунктура и свързаните с нея техники за лекари, стоматолози и ветеринарни лекари, който съответства на стандартите за обучение по акупунктура на ICMART.
  • Вашето редовното членство в  БДТКМ  ще е  гаранция за  професионалната ви квалификация като лекар  в областта на акупунктурата и източник на  доверие сред обществото и пациентите.
  •  Възползватe се от значително намаление в цената на организираните от дружеството семинари с участието на  утвърдени, международни  и български външни лектори.
  • Можете да участвате в международни конгреси и други научни форуми  с намаление, при използване на специална отстъпката, договорена за членовете на Дружеството.
  • Получавате достъп до най- нови научни публикации в областта на акупунктурата и ТКМ чрез абонамент за научното списание „ Акупунктура“, единствено по рода си, издавано на български език от Медицинската библиотека на Медицинския университет.