• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

СЕМИНАР И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДТКМ 30.04.2022 г

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че на заседание на Управителния съвет, проведено на 16.03.2022 г. бе взето Решение за свикване на Общо събрание

на членовете нас нестопанска цел „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА“      

  Общото събрание ще се проведе на 30.04.2022 г.  от 11.30 часа в Медицински център „Медива“ с адрес гр. София 1324, ж.к. Люлин 6, бул. „Джавахарлал Неру“ 33.

Покана-30-04-2022Изтегляне

Среща-семинар на БДТКМ  на 19 февруари 2022 г.


  Предварителна програма на срещата:

 10.00- 10.15 часа  Откриване и сутрешно кафе.

 10.15- 10.45  Qi Gong практика за здраве и душевен баланс. /Моля, съобразете облеклото си, за да участвате пълноценно в практиката/.

 Водещ: д-р Дончо Лисийски.

  10.45- 11.30  часа  Презентация и дискусия  на тема: „Тинитус –  възможности на  акупунктурата и ТКМ за лечението му“

Лектор: д-р Борян Бужов

Моменти от семинар на БДТКМ м. септемри 2021

Среща- семинар м. юни 2021 г.

Семинар по акупунктура на БДТКМ,  м. септември 2020 г.

Майсторски клас по акурунктура с гост лектор д-р Милтиадес Каравис от Гърция м. януари 2020 г.

Семинар м. септември 2019г, гр. София.

семинари 2019 г.

Коледна среща- семинар на Дружеството м. декември 2018 гСеминар с гост- лектори водещи професори от Университета по ТКМ в гр. Шанхай, Китай, София, м. ноември 2017 г.

Мили моменти от среща- семинар  м. май 2017г

 Семинар на Дружеството 2015г.

Специализиран семинар с гост- лектор проф. Лъ Имин от Университета по ТКМ, гр. Нан Чан, КНР