• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

При интерес от Ваша страна може да се запознаете с устава на БДТКМ тук: